Decoratiuni interioare custom made
Tel.: 0723 317 827

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
PRELUCRAREA DATELOR
Ultima actualizare: 24 mai 2018.
CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR DVS?
Responsabil pentru procesarea datelor este PFA MAGURAN REMUS ZSOLT („JOLIEDECO"), cu Cod Fiscal RO31286906. Datele de contact ale JOLIEDECO sunt următoarele:
- Adresă poștală: Serviciul de relații cu clienții, Baia Mare, Str. Victoriei Nr.47
- Telefon: 0723317827
- E-mail: atelier@joliedeco.ro
CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTEAZĂ JOLIEDECO?
JOLIEDECO poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor pagini web JOLIEDECO prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, data nașterii, în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului (furnizat de client în caz de returnare) atunci când utilizatorul vizitează SITE-UL, se înregistrează, plasează o comandă online, contactează JOLIEDECO sau participă la promoții sau sondaje JOLIEDECO.
De asemenea, JOLIEDECO colectează toate informațiile privind navigarea dvs. pe SITE și privind interacțiunea dvs. cu marca.
Toate datele personale pe care le colectează JOLIEDECO provin de la persoana interesată, cu excepția datelor de contact care ne pot fi furnizate de prieteni sau rude:
- Pentru trimiterea unui cec cadou sau a altui cadou.
- Pentru partajarea articolelor preferate salvate pe SITE
ÎN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?
Datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:
- Gestionarea și derularea înregistrării pe SITE. Înregistrarea presupune elaborarea de profiluri ale navigării utilizatorului pe SITE. Respectiva realizare a unui profil constă în utilizarea datelor personale ale clientului și a informațiilor obținute de pe urma navigării, precum produsele văzute sau adăugate în coș, secțiunile SITE-ULUI vizitate, localizarea pentru evaluarea preferințelor sale și/sau a intereselor personale cu obiectivul de a-i oferi conținut de pe SITE, oferte, servicii și produse adecvate profilului său.
- Gestionarea și derularea cumpărăturilor online. Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa și pentru a-i livra comanda, pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice și/sau prin SMS în legătură cu situația comenzii sale.
- Gestionarea și trimiterea de date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților persoanei interesate în calitate de client, prin intermediul adresei de e-mail, SMS-urilor sau poștei convenționale. Trimiterea acestor informații presupune elaborarea de profiluri ale utilizatorilor, elaborare care constă în utilizarea datelor personale, a istoricului cumpărăturilor, dacă este cazul, precum și a informațiilor privind navigarea pe SITE pentru a evalua anumite aspecte legate de preferințele personale cu obiectivul de a le oferi comunicări comerciale adecvate profilului.
- Gestionarea serviciului de notificări în cazul în care un anumit articol este disponibil pe SITE.
- Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale vânzării: factură aferentă vânzării .
CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?
JOLIEDECO va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile JOLIEDECO sau nu mai utilizează SITE-UL. După această perioadă, datele personale vor fi blocate din toate sistemele JOLIEDECO.
CE NE DĂ DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?
JOLIEDECO dispune de următoarele temeiuri legale pentru a putea procesa datele personale:
Executarea contractului
Temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate care sunt colectate este executarea contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, persoana interesată este obligată să furnizeze datele necesare pentru executarea acestuia. În cazul în care nu ne furnizează aceste date, nu va fi posibilă efectuarea vânzării-cumpărării.
Obligațiile legale
Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se bazează pe obligația legală a JOLIEDECO în relația sa cu clienții.
Consimțământul
În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia, în cazul în care s-au prestat:
- Gestionarea înregistrării pe SITE.
- Gestionarea trimiterii de informații privind promoțiile exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului persoanei interesate.
- Răspunsul la exercitarea drepturilor ARCO+, răspunderea la întrebări și reclamații ale părții interesate.
- Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor pe SITE.
- Gestionarea și emiterea următoarelor documente doveditoare ale vânzării: factura fiscala.
Retragerea consimțământului privind procesarea din partea persoanei interesate nu va condiționa executarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta și JOLIEDECO.
Interes legitim
În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi interesul legitim al JOLIEDECO:
- Elaborarea de profiluri prin intermediul navigării pe SITE a unui utilizator înregistrat în aceasta, precum și a tuturor acelor utilizatori care ne-au furnizat datele lor în oricare alt scop.
- Elaborarea de profiluri pentru trimiterea de informații în legătură cu promoții exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate adaptate profilului persoanei interesate.
- Trimiterea de sondaje de satisfacție în legătură cu produsele achiziționate sau cu serviciile utilizate de clienții JOLIEDECO pentru a le solicita opinia și pentru a le putea îmbunătăți.
Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că SITE-UL nostru rămâne sigură, precum și pentru a ajuta Joliedeco să înțeleagă necesitățile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor și, prin urmare, să își îmbunătățească serviciile, produsele și mărcile. Toate aceste acțiuni se realizează în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție a clientului și al asigurării unei experiențe de navigare și cumpărare unice.
CĂROR DESTINATARI LE PUTEM COMUNICA DATELE?
Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:
- JOLIEDECO.
- Administrații și organisme publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.
- Societăți însărcinate cu procesarea datelor, precum parteneri :furnizori care prestează servicii JOLIEDECO (societăți de mesagerie, societăți care se ocupă cu trimiterea comunicărilor, agenții, societăți care elaborează profiluri etc.).
JOLIEDECO nu vinde în niciun caz terților date ce aparțin clienților.
CUM PROTEJEAZĂ JOLIEDECO DATELE PERSONALE?
SITE-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul acceptă ca JOLIEDECO să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces.
De asemenea, orice tranzacție realizată prin intermediul SITE-ULUI se efectuează prin intermediul unor sisteme de plată sigure. Datele confidențiale de plată sunt transmise direct și în mod criptat (SSL) entității corespunzătoare.
JOLIEDECO declară că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesează, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.
CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?
Vă corespund următoarele drepturi care pot fi exercitate prin intermediul adresei de e-mail atelier@joliedeco.ro:
Dreptul de acces
Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc de către JOLIEDECO, precum și să accesați datele personale pe care le deține JOLIEDECO în legătură cu dvs.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați ca JOLIEDECO să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete. Dacă sunteți înregistrat(ă) pe SITE-UL nostru, poate fi mai simplu să le corectați direct dvs. prin intermediul modificării profilului.

Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date

Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.
Dreptul la limitare
Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul la opoziție
Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de JOLIEDECO, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, JOLIEDECO nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.
Decizii individuale automatizate
Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și JOLIEDECO, este autorizată de dreptul aplicabil JOLIEDECO, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a depune o reclamație
Aveți dreptul de a depune o reclamație la Agenția română de protecție a datelor.
Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

 

 

Contacteaza-ne!
*
*
*
  Produsul a fost adaugat in cos